Soutěže

V prosinci minulého roku jsme si v hodině anglického jazyka vyzkoušeli, jak pracovat s překladem literárního textu z angličtiny do češtiny. Podkladem pro překlad se stala část knihy Rebeccy F. Kuang, Babel, or the Necessity of Violence, Londýn: HarperCollins Publishers, 2022, s. 80-81. Největším překladatelským oříškem se stal výraz Sellie Court, kdy se nejedná o název místa, ale je tím myšlen vílí dvůr.

To ovšem není vše. Katedra anglistiky a amerikanistiky na Filozofické fakultě Ostravské univerzity každoročně vypisuje soutěž Den s překladem, a zatímco většina žáků v hodině angličtiny “jen“ přeložila část textu, Jonáš Kyml z 2D přijal netradiční výzvu a svůj překlad poslal právě do zmiňované soutěže.

Výsledky soutěže, do které bylo zasláno 62 překladů studentů středních škol z celého kraje, byly zveřejněny nyní v březnu. Přestože se Jonášův překlad nestal tím vítězným, v rámci zpětné vazby se dozvěděl, že „má pro český jazyk cit a plno překladů bylo opravdu zdařilých.“