Exkurze

Vzrušující zážitky z Festivalu Art & Science na Vysoké škole báňské v Ostravě

Dne 7. září 2023 se třída 4.D vydala za vědou a uměním, které jednoznačně spojuje festival, který pořádá Vysoká škola báňská v Ostravě. Festival spojil vědu a umění do jedinečného zážitku. Studenti se aktivně zúčastnili nejen této vydařené akce, ale i soutěže „Kára race“, a i když nevyhrála, atmosféra byla plná nadšení a soutěživosti.

Festival byl zaměřen na středoškoláky a k vidění byly komentované ukázky, technické dílny, soutěže, umělecké workshopy a výstavy. Navíc, hudební koncerty, vystoupení studentů, zaměstnanců a absolventů školy dodaly festivalu nádech uměleckého světa.

Festival Art and Science ukázal, že věda a umění mohou jít ruku v ruce, otevírají nové obzory poznání a kreativity. Tato událost byla zábavná, poučná a inspirující pro všechny účastníky. Těšíme se na další ročník a nové objevy na poli vědy a umění.