Exkurze

Dne 23. března 2024 se elektrotechnici třetího ročníku ze Střední průmyslové školy v Karviné vypravili na exkurzi na Vysokou školu báňskou v Ostravě. Za doprovodu Ing. Radovana Adamiše a Ing. Antonína Köllnera studenti navštívili učebny programování a elektrotechnické dílny. V průběhu exkurze je provázel Ing. Vojtěch Šotola, bývalý student školy, který na VŠB působí jako učitel.

V první části exkurze se studenti zaměřili na programování budíku přes mikropočítač. Za pomoci pana Ing. Vojtěcha Šotoly žáci dosáhli požadovaného programu, který všem pomohl pochopit základy programování. Program fungoval na jednoduchých logických funkcích, ke kterým se studenti dostali pomocí základního převodu dekadické soustavy na binární soustavu. První verze programu fungovala na principu digitálních hodin, tyto hodiny studenti dokázali zastavit nebo spustit pomocí jediného tlačítka. Druhá verze tohoto programu se od první moc nelišila. Jediný přídavek k tomuto programu byl nastavitelný budík, studenti si nastavili nějakou časovou periodu a po ukončení této periody display s čísly začal blikat. Třetí a poslední verze už fungovala jako běžný nastavitelný digitální budík, který dokáže stopovat a měřit čas na přesnost jedné sekundy.

Po úspěšném dokončení programu se obě skupiny zase spojily a vydaly se do učebny praktické výuky elektrotechniky a mikroprocesorové techniky, kde účastníci mohli prohlédnout nářadí a stroje, se kterými budou pracovat, pokud se stanou studenty VSB, na př. synchronní a nesynchronní motory různé měřáky pro měřeni různých veličin elektřiny a modely automatizovaných linek. Také byli informováni o potenciálních benefitech bytí studenty VSB.

Elektrotechnici se na exkurzi poprali s programováním a pomocí logického uvažování došli ke správnému provedení tohoto programu. Po ukázce elektrotechnické dílny a po důležitých otázkách se studenti dostali na konec exkurze. Žáci si tuto akci nemohli vynachválit a projevili zájem o další exkurzí s Ing. Vojtěchem Šotolou.

Zpracovali Vojtěch Kantor a Efrem Mizia, 3.E