Výlety

Návštěva kina Centrum u příležitosti oslav 400 let od napsání knihy Labyrint světa a ráj srdce

V pátek 12. dubna 2024 se studenti Střední průmyslové školy Karviná zúčastnili kinoprojekce filmu Labyrint světa a ráj srdce, který se promítal v karvinském kině Centrum. Tato filmová adaptace byla natočena u příležitosti oslav 400 let od napsání nejznámější knihy Jana Amose Komenského. Filmové představení bylo zpracováno v podobě animovaného filmu a vzniklo jako součást projektu Labyrint do škol od společnosti FILM21 s.r.o. a spolku České studny, který se na projektu rovněž podílel. Zhlédnutí filmu mělo studenty blíže seznámit s knihou Jana Amose Komenského – Labyrint světa a ráj srdce, její znalost by měla být součástí všeobecného rozhledu budoucího maturanta.

Film je určen převážně pro žáky 2. stupně ZŠ, studenty SŠ a osmiletých gymnázií. Jeho záměrem je přiblížit studentům, o čem dílo je, a uvědomit si, že řemesla jsou sice stejná, ale lidé a časy se mění. Film se také inspiruje autobiografickými momenty samotného autora, kterému se daří i přes mnoho strastí nahlížet na počínaní lidí s vtipem a nadhledem.

Jedná se o příběh poutníka, který putuje světem s průvodci Všudybudem a Mámením. Poutník kriticky nahlíží do nejrůznějších oborů lidské činnosti a povolání. Poutník i skrz mnohá zklamání a strastiplného putování si je schopen najít cestu do Ráje srdce – vlastního nitra, kde se setkává se samotným bohem. Díky tomuto setkání se mu daří nalézt štěstí, klid, a nakonec se stává učitelem národů.

Hlavními hlasy postav jsou Jiří Lábus a Oldřich Kaiser, kteří svými výkony v tomto zpracování propůjčili hlas více než 250 různým postavám. Jejich hlas, ale i animace studenty oslovily svou neotřelostí, klasický námět zase vedl k zamyšlení nad dnešní společností.

Mnoho dotázaných studentů školy film hodnotí kladně a jeden z dotázaných studentů říká: „Film mi objasnil, o co vlastně v knize jde a co autor zamýšlel. Za tu dobu, co jsme se v literatuře nezaobírali Komenským, jsem stihl hodně zapomenout, ale díky tomuto zpracování jsem si mnohé oživil a pochopil i to, co mi naposledy nedávalo smysl.“ A skoro všichni se shodli v tom, že mnoho problémů zobrazených ve filmu v průběhu poutníkova putování Labyrintem světa jim připomíná dnešní dobu a dnešní problémy.

Zpracovali David Pavel a Dominik Hubáček, 3.E