ExkurzeVýlety

V pondělí 18. prosince vyrazili elektromechatronici ze třeťáku do Opavy za poznáním života Petra Bezruče i bližším setkáním s elektromotory a jejich opravami.

V Památníku Petra Bezruče se studenti seznámili s Bezručovými láskami, vysvětlili si vznik jeho pseudonymu, a dokonce slyšeli Bezručovy verše v rómštině či maďarštině.

Poté se 3.E vypravila do elektrofirmy Hansen elektric, která se zaměřuje na opravy a převíjení elektromotorů. Ve firmě se seznámili s příčinami poruch elektromotorů i způsoby hledání chyb. Studenti se přesvědčili o nutnosti precizní ráce, trpělivosti a přesnosti. Zajímavé bylo vidět navíjení dvou velkých statorů do cementárny v Hranicích. Bližší setkání s navíječkami cívek, diodami a stykači vzbudio v našich elektrotechncích velký zájem. Slovy studentů: „Už se těčíme na další setkání s praxí.“