Projekty

Naše škola je dlouhodobě zapojena do celosvětového programu GLOBE. Patříme mezi nepolevující školy, které pozorují životní prostředí a měří některé jeho vlastnosti. Ke všemu stále odesíláme data do všem přístupné mezinárodní databáze. A čím vším se zabýváme?

Podzimní čas jsme věnovali fenologii. Pozorovali jsme „usínání“ osmi lip, které máme u školy. Žáci sledovali změny na stromech, zaznamenávali změnu barvy listů podle mezinárodní stupnice, sledovali opadávaní listů, změřili výšku stromu třemi způsoby a vypočítali množství uloženého uhlíku ve stromech.

Meteorologie je pak naše stálice. Naše každodenní měření jsou zaznamenávána a využívána ve vyučovacích předmětech. Žáci se učí nejen odečítat hodnoty z měřidel, ale i pozorovat meteorologické jevy, ze kterých odhadují následující počasí.

Dalším naším dlouhodobým měřením je „hledání“ mikroplastů ve vodách. Po úspěšném hledání mikroplastů ve vodě řeky Olše v minulých letech studenti přišli s nápadem zjistit, kolik mikroplastů je ve vodách pitných. Pořízením dalších mikroskopů jsme tak rozšířili množství zkoumaných vzorků.

V neposlední řadě úspěšně pokračuje spolupráce tří karvinských škol zapojených do programu GLOBE: ZŠ a MŠ Dělnická, Gymnázium Karviná a SPŠ Karviná. Studentky z 1.D Matvejová Alžběta a Wróblová Dominika jsou součástí Globe týmu naší školy. Každá škola pozoruje vlastnosti různých druhů půd. Ty žáci následně mezi sebou porovnávají. Dále měří změny teplot v různých hloubkách půdy. Ze získaných dat společně vyvozují závěry.

Děkujeme městu Karviná za podporu tohoto dlouhodobého programu, který rozvíjí přístup mladých lidí k ochraně životního prostředí. Navíc podporuje kladný vztah žáků k městu Karviná.

Vedoucí projektu: Marián Diviš