ProjektyUdálosti

V tomto měsíci si všichni připomínáme 30leté výročí Sametové revoluce. Jsme součástí celostátního projektu Příběhy bezpráví – Měsíc filmu na školách, který v součinnosti organizací Jeden svět na školách, Člověk v tísni ve spolupráci a učitelů mnoha českých škol přibližuje mladé generaci významné momenty moderních dějin. Je totiž patrné, že pro studenty se tyto události stávají vzdálenou historií, mnozí si však uvědomují, že vymoženosti dnešní svobodné společnosti mají základ právě v době nedávné, a je tedy nutné uvědomit si, kam již ve vývoji nechceme směřovat.

Celý měsíc, který je symbolizován heslem „30 let svobody“, nám připomíná výstava plakátů ve vstupní hale školy, před kterou také probíhala setkání se studenty 1. ročníků v rámci výuky dějepisu. Studenti byli vyzváni i k diskusi s rodinou a přáteli, zda se sami událostí v roce 1989 zúčastnili. Následně ve středu 13. listopadu mezi studenty přijel zajímavý host – pamětnice i účastnice řady událostí v naší zemi od 50 let, tedy doby politických procesů, přes tragický srpen 1968, doby normalizace i následné Sametové revoluce, paní Mare Svobodová. Spolu s naším hostem studenti 1. ročníků zhlédli projekci filmu „Z dopisů psaných přes železnou oponu“, který studenty velice zaujal. Zachycuje totiž zásadní rozhodnutí jen o málo staršího studenta emigrovat do Francie a jeho pocity, trápení i touhy. Následně studentům paní Svobodová přiblížila své osobní zážitky. Nejen film, ale i vyprávění našeho hosta bylo velmi zajímavé, protože jsme si najednou uvědomili, že se tady nemluví o nějaké vzdálené historii, ale o životech skutečných lidí.

Problematika Sametové revoluce se stala součástí i dalších hodin, například formou mluvnických úvahových cvičení či filozofických diskusí na téma svobody a jejích projevů i osobní odvahy zastávat vlastní názor. Myslím, že právě svoboda rozhodování o vlastním životě a svoboda názorů je nejdůležitějším dědictvím událostí roku 1989.

Mgr. Lada Vojtková