SoutěžeÚspěchy

Jako každoročně i letos se soutěže zúčastnili naši žáci pod vedením pana doktora Kijonky. V soutěži slunečních vozítek s elektronikou jsme vyhráli hlavní cenu. Solární soutěžní stroj vznikl pod rukama bratrů Prusových, Romana a Ondřeje. Jejich závodní stroj Čivava ujel deklarovanou dráhu s časem 0,96 vteřin.

A co na to naši reprezentanti?

„Rozšířili jsme si znalosti v oblasti získávání a využívání obnovitelných zdrojů energií, druhů solárních článků a v neposlední řadě v týmové spolupráci. Měli jsme za úkol sestavit autíčko na solární pohon. Nám se to povedlo nejlépe a vyhráli jsme. Současně se soutěží probíhal na Vysoké škole báňské den otevřených dveří, takže jsme se mohli podívat i po škole.“