Soutěže

Dne 12.3.2024 proběhlo na naší škole okresní kolo soutěže v programování, které bylo organizovánove spolupráci se Střediskem volného času Juventus, Karviná, příspěvková organizace. Okresního kolase zúčastnilo celkem 16 soutěžících, z toho 15 ze středních škol a jeden ze základní školy. Soutěžící řešilitři poměrně obtížné úlohy. Na jejich řešení měli 3 hodiny čistého času. Nejlepší soutěžící vyřešili všechnyúlohy. Oficiální výsledky soutěže budou zveřejněny na www.juventus.cz