Soutěže

Inspirativní zážitek a nové zkušenosti

 

Dne 26. března 2024, se tři studenti z naší školy zapojili do soutěže Social Innovation Camp v Praze. Tato událost, která přilákala 76 studentů z 12 škol po celé České republice, poskytla účastníkům vzrušující příležitost prokázat svou kreativitu a schopnost řešit aktuální problémy. Týmy byly náhodně složeny a měly pouhých 5 hodin na vytvoření inovativního řešení na téma „plýtvání potravinami“.

Každému týmu byl přidělen zkušený odborník ze společnosti NN, který poskytoval cenné rady a podporu. Naše školní reprezentace se zhostila svých úkolů s odvahou a nadšením, přičemž svými nápady a zkušenostmi významně přispěla k celkovému úspěchu týmu. Bohužel, žádný z týmů, ve kterém byli naši studenti zapojeni, nedosáhl na celkové vítězství. Ondra Durčák, jeden z našich studentů, získal ocenění publika, což je malá, avšak významná pocta jeho práci a příspěvku týmu.

Tato událost nejen poskytla našim studentům možnost pracovat v týmu na nových a neznámých úkolech, ale také jim umožnila rozšířit své dovednosti a poznat nové perspektivy. Rádi bychom vyjádřili vděk všem účastníkům za jejich úsilí a reprezentaci naší školy na této prestižní události.