SoutěžeStředoškolská odborná činnostÚspěchy

Přestože současná mimořádná situace narušila normální běh života, školní výuku i pořádání školních soutěží, naši studenti pokračovali v práci na svých dlouhodobých projektech.

Letošní SOČ (Středoškolská odborná činnost) probíhá online a studenti si museli připravit navíc svou vlastní video prezentaci. V den konání krajského kola, ve čtvrtek 7. května 2020, museli reagovat na dotazy poroty na speciálním online fóru soutěže.

Výsledky krajského kola

Obor Strojírenství – 1. místo + postup do celostátního kola

Jakub Palowski 4B – Návrh postupového střihadla

Obor Elektrotechnika – 3. místo

Vojtěch Tomala 4E – Frézka DPS

Obor Informatika – 3. místo

Adam Hnida 3D – Desktopová hra v Unreal Engine 4

Všem studentům blahopřejeme k dosaženým výsledkům a děkujeme za výbornou reprezentaci školy v této prestižní středoškolské soutěži!

Jakubovi budeme držet pěsti v celostátním kole!

Položili jsme našim studentům po krajském kole dvě otázky a níže si můžete přečíst jejich odpovědi:

1. Co jste se při práci naučili, dozvěděli nového.

2. Jak se vám připravovala videoprezentace, případně s jakými problémy jste se potýkali.

1. SOČ práce je současně má maturitní práce. Myslím si, že tento projekt mi dal hodně, protože jsem získal nové znalosti v oboru a objasnil mi, kam budou směřovat mé kroky po maturitě. S touto prací se chci po doplnění dalších informací prezentovat na VŠ.

2. Videoprezentace jako taková nebyla příliš těžká, na natočení jsme měli několik pokusů. Svou videoprezentaci jsem pojal velice jednoduše, popisoval jsem své postupy návrhu a doplnil fotografie vytištěného 3D modelu spolu s obrázky vyrenderovanými v programu Solid Edge ST6. (Jakub Palowski)

Při práci jsem zjistil, jak moc složitá je příprava pro prezentaci práce. To bylo pro mě nejtěžší. Dlouho jsem hledal slova pro jednodušší popis mé hry. Také psaní práce ve Wordu, která musela splňovat určité parametry, mi trvala několik hodin. Samotné vykonávání projektu, tedy v mém případě programování hry, bylo pro mne velmi přínosné. Celkově jsem nabral poměrně slušné zkušenosti a pokud budu mít nějaký skvělý nápad, určitě se rád zúčastním příštího ročníku SOČ. (Adam Hnida)

1. Při návrhu a konstrukci vlastní frézky DPS jsem se naučil mnoho z oboru strojírenství a 3D tisku při tvorbě konstrukce frézky, která je z velké části vytištěna na 3D tiskárně. Získal jsem nové zkušenosti v oboru elektrotechniky a programování při návrhu a sestavování elektroniky frézky a programování

frézky. Zapomenout nesmím ani na zdokonalení práce, zdokonali jsem se v práci s CNC obráběcím strojem, kterým frézka DPS je. Opět jsem si vyzkoušel psaní odborné práce, která se svým rozsahem blíží vysokoškolským pracím.

2. Bylo to úplně něco nového, co jsem si ještě nikdy nevyzkoušel, ale jsem rád, že i za tak obtížných podmínek obhajoba prací SOČ proběhla. Za mě nejsložitější část byl samotný přednes tak, aby mu bylo dobře rozumět, čemuž se člověk nevyhnul ani u klasické obhajoby práce SOČ. Hodně času zabrala příprava techniky a prostředí na natáčení.

Pokud bych měl porovnat klasickou obhajobu a tuto videoobhajobu, tak bych jednoznačně řekl, že videoobhajoba je o dost složitější. Všechno co o daném projektu chceme říct, všechny fotky a funkce projektu musíme dát do desetiminutového videa.

Při klasické obhajobě mluvíme s porotou z očí do očí, můžeme ukázat svůj projekt, jak funguje, jak ve skutečnosti vypadá a porotci si ho můžou sami vyzkoušet a ohmatat. Pro porotu je snadnější pokládat více dotazů a více se dozvídat o projektu. (Vojtěch Tomala)