AngličtinaÚspěchy

Technická angličtina na SPŠ Karviná

aneb Jdeme příkladem

Ve středu 21. 2. 2024 se na SPŠKa konala inspirativní hodina výuky technické angličtiny. Tandem vedený Janem Kurillou a Martinem Kijonkou předvedl své pokroky v technické angličtině oboru elektrotechnika v kroužku tvořeném dvanácti žáky třídy 2.E. Našimi hosty byli vyučující spřátelených středních škol, kteří se teprve do výuky technické angličtiny na svých školách pustí. U nás byli především nasbírat inspiraci, jak takovouto výuku vést.

Tandemová výuka na naší škole spočívá ve spolupráci odborníka na angličtinu s odborníkem na elektrotechniku nebo jiný obor. Tandem ve výuce technické angličtiny oboru elektrotechnika u nás probíhá již od školního roku 2021/2022, a to formou dobrovolného kroužku pro druhé ročníky oboru elektrotechnika-mechatronika. O dva roky dříve však tento styl výuky začali ve svých hodinách aktivně využívat již naši vyučující oboru strojírenství.

S technickou angličtinou se naši žáci seznamují i na běžných hodinách angličtiny, tandemová výuka jim ovšem nabízí ještě více prostoru pro její praktikování, což bude jednoznačně významným bonusem v jejich budoucí praxi, jak v komunikaci s kolegy v mezinárodních firmách, tak i ve studiu zahraniční odborné literatury.