STC Microsoft

Dvojnásobné finále STC Microsoft

Dva studenti oboru IT, tedy já, Ondřej Golasowski, a Daniel Brož, se dostali do finálového kola výběru do Studentského trenérského centra Microsoft. STC je stáž pro studenty středních škol, která nabízí prohloubení znalostí Office 365, možnost udělat si uznávaný certifikát Microsoft Office Specialist, přístup k novinkám a zahrnuje možnost další spolupráce.

Jak krajský konkurz probíhal?

Nejprve bylo třeba se přihlásit pomocí webového formuláře, kde se vyplňují základní informace o sobě a odpovídá na otázky týkající se motivace.

Následoval pohovor, který se konal v Mendelově střední škole v Novém Jičíně. Na začátku jsme vyplnili dotazník, ve kterém jsme opět vyplnili základní údaje a poté jsme odpovídali na otázky týkající se obecného povědomí o IT, jako například: naše úspěchy v oboru IT, projekty, naše PC sestava, telefon, kolik času bychom STC věnovali či popis toho, co nabízíme.

Samotný pohovor se skládal ze dvou částí. V jedné z části jsme byli přerušeni (každý v jiné) a museli jsme chvíli pokračovat v angličtině.

První část, představení sebe, zahrnovalo tyto okruhy: proč jsme se přihlásili, projekty a koníčky ve volném čase, jak se vidíme v budoucnosti.

Druhá část byla věnována ukázkám naší práce. Je možné se pochlubit nejen kódy, ale i pracemi v MS Office, certifikáty či lektorskou činností.

Během obou částí byly kladeny rozličné dotazy zjišťující, zdali daný tématu, o kterém hovoří, plně rozumí – ať už svému projektu, či svým zájmům.

Výsledky jsme se dozvěděli hned druhý den, takže očekávání ihned vystřídala euforie.

STC doporučuji všem, kteří si chtějí vylepšit IT znalosti, a to rovnou u jedné z největších IT firem na světě. Samotný konkurz vám dá novou chuť do projektů a obecně nový pohled na vzdělávání.

Tipy pro budoucí zájemce: snažte se co nejvíce seznámit s OS Windows a Office 365, používejte Outlook.

Více o STC: microsoft.com

Ondřej Golasowski, 2. D