AngličtinaUdálosti

Ke zkoušce B2 First Certificate in English se přihlásilo 9 studentů 2. a 3. ročníku. Původně měla zkouška proběhnout ve spolupráci s naší partnerskou jazykovou školou Cloverleaf v dubnu 2020, ale kvůli mimořádné situaci v ČR byla dvakrát odložena. Mezinárodní zkouška FCE je prestižním dokladem o velmi pokročilé znalosti anglického jazyka, která může být bonusem při studiu na vysoké škole, práci v zahraničí a lepším uplatnění na trhu práce.

Nakonec se nám podařilo zkoušku u nás ve škole zorganizovat ve středu 10. června a vše šlo jako po drátku!

Nebylo jednoduché vytrvat v náročné přípravě a tréninku všech jazykových dovedností, proto jsme se scházeli i na online schůzkách přes Teams, každý dle svých možností a potřeb. Je to zkouška náročná na jazykové dovednosti, ale také na čas. Vše probíhá pod dohledem certifikovaných examinátorů a výsledky jsou odesílány k hodnocení do Cambridge. Proto také trvá 6-8 týdnů než se uchazeči dozví výsledky a obdrží certifikáty.

Harmonogram letošní zkoušky vypadal takto:

09:00 – 10:15 Reading & Use of English

10:30 – 11:50 Writing

12:10 – 12:50 Listening

13:05 – 14:10 Speaking

Je to také finančně náročná záležitost. V letošním roce však škola získala dotaci ze statutárního města Karviné na projekt „Podpora talentu – Cambridge zkoušky z anglického jazyka“, z níž byla uhrazena podstatná část ceny zkoušky pro uchazeče z naší školy.

Děkuji vedení školy za podporu a pomoc s organizací přípravného kurzu a zkoušky na naší škole a městu Karviná za finanční podporu. Studentům držím pěsti, ať jsou jejich výsledky co nejlepší!

Každým rokem nabízíme studentům účast v přípravném kurzu ke Cambridge zkouškám z anglického jazyka, jehož součástí je také zkouška nanečisto. Připravujeme ke zkouškám B1 Preliminary a B2 FCE a od září budou zájemci mít znovu šanci se těchto kurzů zúčastnit.

Renáta Kondělková
Vedoucí přípravných kurzů k mezinárodním jazykovým certifikátům na SPŠ Karviná