Události

Dne 19. 4. proběhla další přednáška pro 3. ročníky, zaměřující se na problematiku právního světa. Tentokrát byla ovšem zaměřena na pracovní právo a nesla název „Cesta do hlubin pracovního práva: Jak se připravit na pracovní příležitosti!“. Celou přednášku vedl pan Mgr. Martin Sieber LL.M, MBA, právník specializující se na pracovní právo, který formou jednoduchého a praktického výkladu studenty seznámil se základními právními úkony tohoto oboru.

Naši třeťáci si ujasnili např. nesrovnalosti v typech pracovních poměrů, byli seznámeni s pracovními právy a povinnostmi zaměstnanců a nechyběla ani ukázka správného znění pracovní smlouvy. Mezi nejatraktivnější témata se zařadily postihy nelegálního zaměstnávání, dále způsoby ukončení pracovního poměru či podmínky pro vyplácení mzdy. Nejvzácnějšími informacemi pak byly rady a tipy co dělat v nepříznivých pracovních situacích.