Události

Hejtman Moravskoslezského kraje se seznámil se studenty ze Střední průmyslové školy v Karviné

Návštěva hejtmana Moravskoslezského kraje pana Jana Krkošky na Střední průmyslové škole v Karviné byla pro žáky naší školy významnou událostí. Dne 12. října 2023 měli možnost seznámit se s projekty, které mají za cíl zlepšit a obnovit krajinu v oblasti, kde kdysi fungovaly důlní aktivity, zejména v okolí Dolu Gabriela, tedy v oblasti mezi městy Orlová, Havířov a Karviná.

Pan Jan Krkoška, MBA, nejprve představil žákům hejtmanství Moravskoslezského kraje a jeho důležitou úlohu při rozvoji této regionální oblasti. Poté studenty seznámil s projekty, jejichž cílem je obnova pohornické oblasti a zlepšení životního prostředí.

Jedním z klíčových projektů, kterým se pan hejtman zabýval, byl projekt POHO Park (Pohornická krajina Karvinska). Tento projekt zahrnuje rozsáhlé území mezi Orlovou, Havířovem a Karvinou a klade důraz na revitalizaci a transformaci této oblasti. Cílem projektu je využít potenciál tohoto území pro nové hospodářské, kulturní a rekreační aktivity.

Pan hejtman Krkoška se také obrátil na studenty a nabídl jim možnost zapojení do projektů. Byla jim nabídnuta spolupráce, což může představovat nejen cennou zkušenost, ale také příležitost podílet se na pozitivních změnách v regionu.

Celá událost byla pro žáky školy inspirativní a ukázala jim, jaký vliv mohou mít projekty na obnovu krajin a revitalizaci poddolovaných oblastí. Hejtman Krkoška svou návštěvou podtrhl důležitost spojení mezi vedením regionu a mladou generací a zdůraznil, že budoucnost Moravskoslezského kraje závisí na spolupráci všech jeho obyvatel.