Výuka

Spolupráce Střední průmyslové školy Karviná a Filmového klubu Karviná při Regionální knihovně v Karviné-Mizerově v projektu Film a škola pokračuje

Cílem této akce je naučit studenty chápat film jako umění a uvědomit si, že i film může být prostředkem vzdělávání. V úvodní přednášce Mgr. Šárky Fiedlerové Hanušové se studenti seznámí s literární předlohou filmu a film je zařazen do kontextu dějin českého filmu. Žáci se seznámí s nejvýznamnějšími českými a slovenskými filmovými tvůrci a jejich díly, jsou upozorněni na zvláštnosti řeči postav, jazyka, hudby nebo na jednotlivé symboly. Studenti v podzimním kole projektu zhlédli filmy Vynález zkázy, Rozmarné léto, Ostře sledované vlaky a Spalovač mrtvol. Snažíme se tedy filmem probudit zájem o literární dílo a literaturu vůbec a zároveň podporujeme růst tzv. filmové kultury a chování mladých diváků, ke kterým patří také zájem o titulky filmu a pocta tvůrcům.