Výuka
V Evropě i v České republice byl zaznamenán v posledních letech potěšující fakt – do našich lesů se navracejí šelmy, které tady v minulosti běžně žily, ale člověk je postupně vytlačil z jejich přirozeného prostředí. Otázkou je, zda jsme schopni v těsné blízkosti šelem žít.

Žáci 1.E se nad problémem zamýšleli podrobněji a svůj názor prezentovali prostřednictvím plakátu. Pracovali ve skupinách a výsledkem jejich práce je srozumitelný a logicky uspořádaný přehled faktů i aktuálních zjištění. Zdrojem podkladů pro tvorbu plakátu byla fakta dostupná na internetu. Žáci takto získaná data převedli do tabulek nebo grafů a vhodným způsobem je prezentovali na svém plakátu.
Výsledky práce v papírové podobě můžete zhlédnout v učebně 301 nebo ve třídě 1.E

Mgr. Jana Feberová