Výuka

V listopadu se naši studenti 1. ročníku zúčastnili pravidelného celostátního projektu Měsíc filmu na školách, který organizují instituce Jeden svět na školách a Člověk v tísni. Letos jsme se vrátili k invazi vojsk Waršavské smlouvy do Československa. Na filmovém dokumentu Invaze 1968 – ruský pohled a vyprávění paní Marie Svobodové, naší pamětnice, jsme si uvědomili, jaké následky může mít masové šíření dezinformací a propaganda politických cílů. Došli jsme k názoru, že právě neinformovanost a lidská lhostejnost jsou živnou půdou jejich působení.

Dokument nám připomenul základní historická fakta o situaci předcházející památnému jaru 1968 u nás, ale zejména nám nastínil sovětskou propagandu přesvědčující sovětské vojáky o nutnosti zásahu armády Sovětského svazu v kontrarevolučním Československu. Ti vojáci tomu fakt věřili. Stejně jako obyčejní Rusové, kteří četli v novinách o zmanipulované československé mládeži, která chce odstranit socialismus. Bohužel, ani po tak dlouhé době někteří z nich neuznali, že tento zásah byl protiprávný. Že to prostě byla chyba. Paní Svobodová nám pak vyprávěla hlavně o svých pocitech, o beznaději, o ztrátě všech snů. Jsme rádi, že my v současné době nemusíme něco takového zažívat.

Bohužel situace podobná sovětské invazi u nás se opakuje v některých státech i dnes. Nebuďme tedy lhostejní a informujme se o podstatě světového dění. Týká se nás všech. Lidská svoboda totiž není samozřejmost.