Výuka pro Průmysl 4.0

Výuka pro Průmysl 4.0 Operační program Integrovaný regionální operační program 2014-2020 Číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005378 Cíl projektu Cílem projektu byla podpora výuky v progresívní oblasti automatizace, mechatroniky a robotiky známé pod názvem Průmysl 4.0 ve středních školách zřizovaných Moravskoslezským krajem. Projekt částečně navazoval na dříve realizovaný projekt Mechatronika. V rámci projektu se rozšiřovalo vybavení učeben či…