Laboratoře virtuální reality

Laboratoře virtuální reality Operační program Integrovaný regionální operační program 2014-2020 Číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005392 Cíl projektu Hlavním cílem projektu bylo zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionu, tj. zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání. Specifickým cílem bylo zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích (přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi)…