Výuka

Normalizační každodennost 

Ve snaze posílit interdisciplinární přístup ve vzdělávání se naše škola rozhodla znovu uskutečnit tzv. integrovanou tematickou výuku. Tato inovativní metoda spojila v průběhu prvního pololetí různé předměty (CJL, DEJ, OBN, ANJ, IT), v rámci kterých žáci druhých ročníků zpracovávali nejrůznější aktivity na téma „Normalizační každodennost“. Prosincové závěrečné prezentace za každou třídu druhého ročníku pak představovaly vyvrcholení tohoto celého edukačního procesu. 

Proč zrovna dějepisné téma?  

Historie je jakýmsi průvodcem naší existence, učitelkou, která nám nabízí mnoho lekcí a inspirace pro budoucnost. V historii se zrcadlí naše úspěchy, naše chyby, naše vzestupy i pády. Každá éra nám přináší příběhy o odvaze, inovaci, ale i o nespravedlnosti a lidských selháních. Proto je důležité naslouchat hlasům minulosti, které nám pomáhají nejen ji pochopit, ale také vytvářet životně důležité změny pro naši budoucnost.  

Jak vlastně integrovaná tematická výuka probíhala?  

Žáci druhých ročníků pracovali na projektech, které zkoumaly různé aspekty normalizace: od historických událostí až po každodenní život obyčejných lidí. Cílem této integrované výuky nebylo pouze zlepšit vzdělávací zážitek žáků, ale také představit jim problematiku tohoto období z různých perspektiv. Žáci se zajímali o automobilový průmysl v té době, srovnávali život lidí na sídlišti, zkoumali tehdejší ceny potravin v souvislosti s dnešním trhem, seznamovali se s dobovými předměty a s volnočasovými aktivitami aj. Částečně se téma této výuky promítlo i do celoškolního listopadového Studentského dne (odkaz zde: Den studentů – Střední průmyslová škola Karviná (sps-karvina.cz)), který se nesl v retro duchu. Projekt dokonce přesáhl prostor školy, jelikož žáci měli za úkol vyzpovídat rodinné příslušníky, díky čemuž poznali kousek rodinné minulosti a strávili čas se svými blízkými. 

Co bylo cílem?  

Kombinace teoretických znalostí s praktickými dovednostmi umožnila žákům hlouběji porozumět minulosti a jejímu vlivu na současnou společnost. Tato forma výuky nejenže podněcovala jejich kritické myšlení a analytické schopnosti, ale také rozvíjela dovednosti týmové spolupráce a prezentace.  

Závěrem 

Podobné projekty podporují kreativitu a zapojení studentů, ale také představují moderní způsob výuky, který překračuje tradiční hranice a přináší praktickou hodnotu vzdělání. Naše průmyslovka tak potřetí dokázala, že právě takové metody mohou výrazně obohatit vzdělávací proces a připravit studenty na komplexní porozumění a řešení současných společenských výzev. 

Mgr. Marie Sieberová