YES, I DO se blíží do finále…

YES, I DO se blíží do finále… Není to tak dávno, co jsme předávali studentům certifikáty po absolvování kurzu Strojírenské technologie a už se nám blíží ke konci další modul Stroje a zařízení. Do něj se v letošním školním roce přihlásila skupina studentů 2. ročníku oboru strojírenství a od října se pravidelně setkávají v online…

YES, I DO – Strojírenská technologie anglicky

Naše škola je aktivně zapojena do krajského projektu YES, I DO, který podporuje výuku odborné angličtiny. I přes nelehkou situaci, kdy část výuky proběhla v online prostředí, se studentům podařilo kurz Strojírenské technologie ukončit a získat certifikáty. Předání certifikátů bylo také poznamenáno mimořádnou situací, a tak na všechny čeká ještě jedno slavnostnější předávání v září. Všem…

9 studentů skládalo mezinárodní zkoušku z angličtiny

Ke zkoušce B2 First Certificate in English se přihlásilo 9 studentů 2. a 3. ročníku. Původně měla zkouška proběhnout ve spolupráci s naší partnerskou jazykovou školou Cloverleaf v dubnu 2020, ale kvůli mimořádné situaci v ČR byla dvakrát odložena. Mezinárodní zkouška FCE je prestižním dokladem o velmi pokročilé znalosti anglického jazyka, která může být bonusem při studiu na vysoké…

Vojta je 1. v okresním kole anglické konverzace

27. února 2020 se konalo okresní kolo soutěže v anglické konverzaci. Ze školního kola postoupil a v okresním kole na gymnáziu v Orlové nás reprezentoval Vojtěch Staniczek (3D). Vojta povrdil, že angličtinu ovládá výborně a postupuje do krajského kola, ve kterém mu budeme držet pěsti i palce! Zeptali jsme se Vojty po soutěži: Jak soutěž probíhala? Soutěž probíhala podobným…

YES, I DO. Výuka odborné angličtiny

Ve školním roce 2019/2020 se naše škola zapojila do projektu Moravskoslezkého kraje YES, I DO, jehož cílem je podpořit výuku odborné angličtiny. Již od září se učitelé odborných předmětů účastnili kurzů všeobecné angličtiny, aby následně mohli absolvovat společně s angličtináři kurz odborné strojírenské angličtiny. Tento projekt běží již druhým rokem, a proto naši učitelé měli možnost…

Návštěva amerických letců v rámci dnů NATO 2019

V rámci dnů NATO jsme dostali možnost přivítat na naší škole skupinu pěti amerických letců. Beseda se konala 20. 9. 2019, jako součást a zpestření výuky anglického jazyka. Po úvodním monologu letců dostali studenti prostor klást otázky, které je zajímaly. Každý student, ať už méně či více pokročilý v anglickém jazyce, měl možnost procvičit si kladení otázek…

Pokračujeme v konverzaci s rodilým mluvčím

Od září 2019 jsou pondělní hodiny angličtiny opět věnovány konverzaci s naším kanadským lektorem Mattem. Na základě harmonogramu se v hodinách vystřídají žáci všech ročníků a oborů. Probíraná témata vychází ze ŠVP, ale reagují také na aktuální události. Cílem je dozvědět se informace o životě v Severní Americe, porovnat je s našimi zvyklostmi a diskutovat o věcech kolem nás.…

Dva roky angličtiny s rodilým mluvčím

Během dvou let (2017-2019) si mohli studenti naší školy ověřit, zda jsou, po letech učení se anglickému jazyku, schopni rozumět a komunikovat v tomto cizím jazyce. Od září 2017 patřily pondělní hodiny angličtiny konverzaci s rodilým mluvčím z Kanady. Matt Ammendolia na škole působil již druhým rokem. Ve spolupráci s učiteli anglického jazyka byly připraveny…

Střípky z Anglie – Jazykový pobyt studentů

Díky projektu Jazykové vzdělávání pro techniky se mohlo 20 studentů SPŠ Karviná vydat na cestu do Londýna. 8denní zájezd se uskutečnil v termínu 25. října – 1. listopadu 2015. Součástí programu byla i výuka anglického jazyka v rozsahu 12 vyučovacích hodin. Ubytování bylo zajištěno v hostitelských rodinách. Program byl opravdu bohatý a studenti měli možnost…